Merking av asfalt i vegkryss

Veg : Anna (fritekst)
2017-09-26 11:49 (#42275)
Under handsaming Under handsaming

Adresse: 1
Kart (62.803852300991466, 6.895294189453125)


Det er vel ikkje kommunal veg, men vegen er jo i kommunen. Kan kommunen be rett instans om å få ordna "kvite trekantar" i asfalten i Falkhytten- krysset (i forbindelse med vikeplikt)? I dette krysset skjer mykje rart. Har køyrt mykje der seinare tid pga øvelseskøyring og ser mykje rart. Vil påstå at kvite trekantar for å merke krysset bedre vil hjelpe på. Det er forresten veldig mange andre stader i kommunen (også i sentrum) dette også manglar, evt er veldig slitt, og det skjer mykje rart der desse manglar/ er slitte.
Kommentar fra kommunen:

Hei!

Takk for di melding.

Aukra kommune kan melde behovet for merking vidare til Fylkeskommunen, der det gjeld fylkesveg.

På kommunal veg, må vi vurdere behovet for merking.

Mvh
TEB Aukra kommune