Torhaugmyra Aust Plankart

Melding om interesse for Torhaugmyra aust, konsentrert busetting

Kommunen har begynt å få spørsmål om tomtesal på bustadfeltet Torhaugmyra aust. Førebels har vi ikkje noko konkret tidspunkt for når tomtene vil leggjast ut og når det vil bli oppstart på utbygginga.

12. september 2017