Meir fleksibel praktisering av fristar for å søkje produksjonstilskot i 2018

Landbruks- og matdepartementet har bestemt at søknadsfristane for produksjons- og avløysartilskot vert praktisert litt meir fleksibelt i 2018. Du kan lese meir om det på Landbruks- og matdepartementet si heimside.

Tips ein ven Skriv ut