Middag

Matombringing

Sjukdom, alder eller andre årsaker kan gjere at du ikkje er i stand til å ta vare på ernæringsbehovet ditt.

Bur du heime og har problem med å få laga/kjøpt middag til deg sjølv, kan du få maten tilkøyrd. Varm middag blir køyrt ut frå kjøkkenet ved Aukraheimen 7 dagar i veka.
Matombringing er behovsprøvd etter søknad.

Middag frå Aukraheimen blir køyrt ut av pensjonistar. Det er Frivilligsentralen som organiserer tenesta. Treng mottakar av mat hjelp for tilrettelegging av måltidet, er det Heimetenesta som bringar maten.

Pris for matombringing: middag med dessert kr 92,-, frokost eller kveldsmat kr 32,-

Kontakt:
Besøksadresse: Aukraheimen, Aukravegen 303, 6480 Aukra
Postadresse: Aukraringen 25, 6480 Aukra
e-post: post@aukra.kommune.no
Telefon 71 17 11 30 / 71 17 14 23
Vakttelefon heimesjukepleien: 418 59 000

Einingsleiar Jorunn Hurlen tlf 71 17 14 22 / mobil 480 62 984
Avdelingssjukepleiar Linda Eckhoff tlf 71 17 14 39 / mobil 916 04 713
 

Tips ein ven Skriv ut