Mangel på skilt

Veg : Anna (fritekst)
2018-01-03 15:32 (#45090)
Under handsaming Under handsaming

Adresse: Stormyra 1
Kart (62.7786591, 6.989649600000007)


Det mangler skilt med gatenavn som forteller alle som kjører feil hvilken gate de er i og skilt om blindvei da det er bom de ikke skal passere med bil.
Kommentar fra kommunen:

Hei!

Skilt er bestilt og vil bli montert når disse er kommet.

Mvh
TEB Aukra kommune