Lyd og Produksjon

Lyd og produksjon
Lyd og produksjon
Lyd og produksjon

Lyd og Produksjon er eit fag der du lærer grunnleggande teori og praksis i lyd- og lysproduksjon, samt bruk av audiovisuelle element.

Dette er eit praktisk og målretta fag, som gjer deg i stand til å ta ansvar ved deltaking i praktisk produksjons-arbeid. Elevane blir delaktige i produksjonar i kulturskolen og i andre kulturarrangement i kommunen. Etter to år i faget vert det lagt til rette for å ta kursbevis.

Faget skal óg kunne gje grunnlag for ei vidare yrkesutdanning på feltet.

Målgruppe: Elevar frå 14 år og oppover.

Organisering: Gruppe, 45 min per veke/ 1,5 t komprimert skoleår med fast undervisning i teori og praksis. I tillegg skal elevane saman med lærar arbeide med kulturproduksjonar (konsertar og framsyningar) i kulturskole og kommunal regi, etter oppsett årsplan. Arbeid utover undervisningstid og -dag kan beregnast.

Gruppestorleik: maksimum 8 elevar.