www.aukra.kommune.no

Barns som pusler

Logoped

Logopeden gjev hjelp til førskolebarn og elevar med :

  • Uttalevanskar
  • Språkvanskar
  • Taleflytvanskar ( stamming og løpsk tale )
  • Lese-og skrivevanskar ( dysleksi )

Barn som har ein eller fleire av vanskane ovenfor kan bli henvist til logoped.
Aukra kommune kan kjøpe logopedteneste frå Tøndergård skole i Molde i tillegg til at vi har ei 40 % stilling logoped tilsett i kommunen.

Dersom Tøndergård ikkje kan imøtekomme søknaden, og den kommunale logopedressursen ikkje kan hjelpe, kan ein i særskillte høve henvise til privat logoped.

 

Tips ein ven Skriv ut