rose

Lindrande eining

Insitusjonsplass for lindrande behandling.

Aukraheimen har eit rom med oppholdsareale for pasienter som treng lindrande behandling, pleie og omsorg utover det ein vanlig sjukeheimsplass kan gje tilbod om.
Eininga er romsleg og tilrettelagt slik at pasienten kan ha sine pårørande hos seg heile døgnet.

Målsetting for eininga:
Korttidsplass for symptomlindrande behandling
Korttidsopphald for å avlaste pårørande
Kort- eller langtidsopphald med god behandling, pleie og omsorg inntil døden.

 

Tips ein ven Skriv ut