Leirskule

Reglementet om leirskuleopphald vart vedtatt i kommunestyremøte den 12. juni 2014. Reglementet vert lagt inn på sida om skole så snart som råd.

2014-06-17

Tenesteforklaringar