Legekontor

Legekontor

Aukra Legekontor : www.aukralegekontor.no


Ved behov for øyeblikkeleg hjelp ring 113

Ved behov for legevakt utanom arbeidstid ring  116117

Kontaktinformasjon

Aukra legekontor tlf 71 17 14 00
Adresse:  Aukraringen 17, 6480 Aukra

Tips ein ven Skriv ut

Artiklar og nyheiter

Tenesteforklaringar