Ledige stillinger

Ledige stillingar

Aukra er ein øy- og fastlandskommune på kysten av Romsdal. Kommunen har rundt 3.400 innbyggarar og er ein vekstkommune med ein rik og variert arbeidsmarknad.

Kommunen har 310 årsverk fordelt på omlag 400 tilsette. Administrativt er vi organisert i to nivå: rådmann, kommunalsjefar og tre stabs- og støtteavdelingar, samt 12 einingar. Kommunen har gode utviklingsmulegheiter og står overfor mange interessante prosjekt og store utfordringar.

 
 
Spørsmål
Har du spørsmål vedrørande utlyste stillingar, ta direkte kontakt med kontaktpersonane som er oppgitt i utlysningsannonsane.
 
For stillingar som er merka intern utlyst i Aukra kommune gjeld følgjande:
 
For å kunne søke på desse stillingane må du etter Aukra kommune sitt tilsettingsreglement vere fast tilsett i Aukra kommune
Tilsette som ønskjer å sjå dei interne stillingane som til eikvar tid er lyst ledig i Aukra kommune, må logge seg på med eige brukarnamn og passord.
 
Meir informasjon
Treng du mer informasjon om søkjeprosessen, kan du ta kontakt med vårt personalkontor.
 
Vi ønskjer deg velkommen til å søkje ledige stillingar hos oss!
 
Tips ein ven Skriv ut