showImage

Ledige stillingar ved Barnebo barnehage

Barnebo barnehage sÝkjer vikar som pedagogisk leiar, assistentar og tilkallingsvikarar, samt lśrling i barne- og ungdomsarbeidarfaget.
 showImage.asp?imgID= 8748  

Barnebo barnehage har i dag 7 avdelingar.  Når nytt barnehagebygg står ferdig 15.08.07 vert det utvida til 8 avdelingar. 


Vi søkjer:

  • Vikar som pedagogisk leiar/førskolelærar i 60 % stilling i barnehageåret 06/07, med høve til utviding/overgang til fast stilling i løpet av barnehageåret.
  • Assistentar og tilkallingsvikarar i kortare og lengre vikariat.
  • Lærling i barne- og ungdomsarbeidarfaget, frå 01.01.07. Interesserte frå hausten 07 ber og melde sin interesse no.

For alle stillingane gjeld:

Lønn etter gjeldande regulativ eller etter avtale.

Vanlege kommunale tilsettingsvilkår.

Pensjons- og forsikringsordningar i KLP, med 2 % trekk i lønna til pensjonsordninga.

Gjensidig prøvetid på 6 mnd.

 

Spørsmål til stillinga stilast til einingsleiar Sissel Oliv Garseth, tlf 71 17 44 21 eller e-post sissel.garseth@aukra.kommune.no.  Søknaden sendast Aukra kommune, Barnebo barnehage, 6480 Aukra eller post@aukra.kommune.no

 

Frist 24. november.


Tips ein ven Skriv ut