A_Symbol_gronn_gronn

Ledige stillingar som helsefagarbeidar, 3.kvar helg, vikariat

Eining heimetenester søkjer to helsefagarbeidarar i stillingar 3.kvar helg, vikariat

Helse- og omsorgsoppgåver til tenestemottakarane i kommunen
Turnus 3. kvar helg (15,02 % stilling) vikariat
Turnus 3. kvar helg (13,85 %) fast stilling

For meir informasjon og søknad på stillingane

Søknadsfristen er 25.09.17

Tips ein ven Skriv ut