showImage

Ledige stillingar på Bergetippen barnehage

Vi søker fagarbeidar / assistent i 100 % fast stilling samt ekstraassistent til barn med særskilte behov i barnehageåret 2006-2007. Barnehagen ligg på fastlandsdelen i Julsundet.
 

Ledige stillingar på Bergetippen barnehage

Bergetippen barnehage er ein 2- avdelings barnehage, med barn frå 1 – 5 år. 

Barnehagen ligg på fastlandsdelen i Julsundet.

 Bergetippen barnehage

Vi søker:

1.                   Fagarbeidar / assistent i 100 % fast stilling.

2.                   Ekstraassistent til barn med særskilte behov i barnehageåret 2006-2007.

Vi ønsker å knytte til oss personar som kan vere vikar ved sjukefråvær.

 

Tilsettingsdato: 15.august 2006

Løns-og arbeidsvilkår i samsvar med lover, reglement og tariffavtaler.

Den som vert tilsett må legge fram politiattest.

 

Nærare opplysningar v/ Bergetippen-tlf. 71 17 22 98 

Søknad med attestar og vitnemål sendast til Bergetippen barnehage, v/ einingsleiar Eva K Tveten, Bergetippen barnehage, 6409 Molde  eller e-post eva.tveten@aukra.kommune.no

Søknadsfrist: 20. mai 2006

 

 

Tips ein ven Skriv ut