Classroom

Ledige stillingar i eining for innvandring og integrering

Eining for invandring og integrering har følgjande ledige stillingar:

Avdelingsleiar i vaksenopplæringa, 100% fast stilling
Lærarar vaksenopplæring, 100% fast

For meir informasjon og søknad følg lenkane ovanfor.

Frist for å søkje på stillingane: 19. mars 2017.

Tips ein ven Skriv ut