Sjukepleiar

Ledige stillingar i eining for heimetenester

Eining for heimetenester har ledig følgjande stillingar:

  • Helsefagarbeidar, 67,7% fast stilling
  • Helsefagarbeidarar eller studentar i helsefag, diverse engagement

For meir informasjon og søknad på stillingane.

Søknadsfrist: 08.03.2018

Tips ein ven Skriv ut