Ledige stillingar i Barnebo barnehage

Barnebo er ein 5- avdelings barnehage, som fr januar 2007 skal utvidast med 3 avdelingar. Det vert jobba for f til eit midlertidig tilbod for perioden august-desember 2006.

 Vi tar atterhald om kommunestyret si godkjenning.

Vi søker:

  1. Førskolelærarar til eventuelle ledige stillingar
  2. Fagarbeidarar / Assistentar til eventuelle ledige stillingar

 

Tilsettingsdato: 15.august 2006

Løns-og arbeidsvilkår i samsvar med lover, reglement og tariffavtalar.

Den som vert tilsett må legge fram politiattest.

Nærare opplysningar v/ Barnebo-tlf. 71 17 44 21 el. 71 17 43 11

 

Søknad med attestar og vitnemål sendast til Barnebo barnehage, v/ einingsleiar Bjørg Hukkelberg, 6480 Aukra

Søknadsfrist: 27. april 2006

 

Vi ønsker å knytte til oss personar som kan vere vikar ved sjukefråvær.

Ta kontakt snarast.

 

Tips ein ven Skriv ut