Sjukepleiar

Ledige stillingar 100% fast i eining institusjonstenester

Eining institusjonstenester har ledige sjukepleiarstillingar, 2 x 100% fast stilling.

For meir informasjon om stillinga og søknad.

Søknadsfristen er 01.05.2017.

Tips ein ven Skriv ut