Sjukepleiar

Ledige stillingar 100% fast i eining heimetenester

Eining heimetenester har ledige sjukepleiarstillingar, 2 x 100% fast stilling.

For meir informasjon om stillingane og søknad.

Søknadsfristen er 30.04.2017.

Tips ein ven Skriv ut