Logo

Ledige prosjektstillingar som personvernombod

I samband med ny personvernlovgjeving skal IKA Møre og Romsdal etablere eit prosjekt som skal levere tenesta personvernombod for 25 kommunar og Møre og Romsdal fylkeskommune. Aukra kommune skal delta i dette prosjektet.

IKA Møre og Romsdal (Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal) søker etter to personar som skal ta hand om rolla som personvernombod. I første omgang er det to prosjektstillingar fram til 31.12.2020. Den eine stillinga vil bli gitt prosjektleiaransvar.

Arbeidsstad: Kirkegata i Ålesund kommune

Søknadsfrist: 4. februar 2018

Om du er interessert i desse stillingane, kan du lese meir om desse på IKA Møre og Romsdal sine sider: Stillingsannonse

 

Tips ein ven Skriv ut