Nøkler

Ledige kommunale leilegheiter

Aukra kommune byggjer for tida 4 leilegheiter à 40 kvm på Mevold bustadfelt på Julsundet. Dei vert klar for innflytting ca. 1. november 2018. Du kan nå søkje på desse.

Korleis søkjer du?

Fyll ut søknadsskjemaet nedanfor og send søknaden til Aukra kommune, Nyjordvegen 12, 6480 Aukra. Du kan også levere søknaden på kommunehuset i opningstida måndag til fredag kl. 8.30-15.30.

Søknadsskjema
Retningsliner

Søknadsfrist: 10. september 2018.
Tildeling: I løpet av september.

Vilkår

  • Tidsbestemt leigekontrakt for 3 år
  • Målgruppa er vanskelegstilte på bustadmarknaden
Tips ein ven Skriv ut