Hjelpemiddel

Ledig stilling som servicemedarbeidar hjelpemiddellageret, 100% fast, Eining heimetenester

Kommunalt hjelpemiddellager i Aukra kommune. 100 % fast stilling ledig som servicemedarbeidar/ fagperson ved hjelpemiddellageret.
Hjelpemiddellageret er organisert under Eining heimetenester.

Om stillinga 

Dagtid 5 dagar/veke
* Ivareta utstyr og formidling av utstyr til personar som bor og oppheld seg i kommunen.
* Utkøyring/ henting av utstyr, samt montering/ demontering.
* Ansvar for loggføring, oppbevaring, reingjering og vedlikehald av utstyr som sirkulerer til/frå lageret.
* Dagleg kommunikasjon med heimesjukepleia når det gjeld hjelpemidlar til brukarar.
* Fagleg samarbeid med ergoterapeut

Merkantile oppgåver som registrering av utlån, arkivering, bestilling av deler. Transport av utstyr, reparasjonar, vedlikehald, reingjering og montering/ demontering av tekniske hjelpemidlar. Samarbeid med kommunen sine tilsette, Nav hjelpemiddelsentral mm.

For meir informasjon og søknad på stilling

Søknadsfristen 02.01.18

Tips ein ven Skriv ut