Sjukepleiar

Ledig stilling som helsefagarbeidar 60%, vikariat

Eining Heimetenester har ledig stilling i 60% vikariat som helsefagarbeidar.

Vi søkjer:

Helsefagarbeidar ,60 % stilling, vikariat frå no og ut april 2018, miljøarbeid ved dagsenter for eldre og heimebuande personar med demens.

 

For meir informasjon og søknad på stilling

Søknadsfrist er 01.09.17

Tips ein ven Skriv ut