Lag og organisasjonar

I Aukra har vi eit rikt kulturliv med mange frivillige lag og organisasjonar. Nedanfor finn du ein oversikt over ein del av desse.

Dersom du kjenner til fleire lag og organisasjonar i Aukra, eller ønskjer å korrigere informasjon på det som er registrert der i dag, kan du fylle ut registreringsskjemaet og sende det til post@aukra.kommune.no

Du kan også ta kontakt med serviceavdelinga på tlf.nr. 71 17 15 00.


Andre lag / organisasjonar Idrett / friluftsliv
Musikk Samfunnshus / bedehus
Småbåtlag / hamnelag Søndagsskular
Ungdomsklubbar Velforeiningar

Viser 10 tilfeldig utvalde

For å sjå andre lag og organisasjonar, klikk på kategoriene over eller gjer eit søk.

Møre og Romsdal Røde Kors avdeling Aukra Omsorg

Kategori
Andre lag / organisasjonar
Kontaktperson
Anne Kari Tinnesand
Telefon
98643007
E-post
anki.tinnesand@gmail.com

Hollingsholm båthavnlag

Kategori
Småbåtlag / hamnelag
Kontaktperson
Nils Åge Rød
Telefon
482 08 180
E-post
niaroed@online.no

Rød bedehus

Kategori
Samfunnshus / bedehus
Kontaktperson
Kristian Rød d.y.
Telefon
926 89 083
E-post
kr-roed2@online.no

Jermannburet vel

Kategori
Velforeiningar
Kontaktperson
Jan Kåre Stubseid
Telefon
952 27 729
E-post
stubsei@online.no

Hjertvik vel

Kategori
Velforeiningar
Kontaktperson
Kimberly Iversen
Telefon
948 27 002
E-post
kim@iversen.tv

Ekko / Aureosen IL

Kategori
Idrett / friluftsliv
Kontaktperson
Terese Solheim
Telefon
414 04 877
E-post
post@ekkoaureosen.no

Aukra musikkverkstad

Kategori
Musikk
Kontaktperson
Roger Varhaugvik
Telefon
975 00 560
E-post
rogervar@online.no

Julsundet musikkorps

Kategori
Musikk
Kontaktperson
Hilde Johansen
Telefon
952 04 990

Aukra sykkelklubb

Kategori
Idrett / friluftsliv
Kontaktperson
Jørn Husøy
Telefon
406 12 574
Nettside
www.aukrasykkel.no

Gossen frilynde ungdomslag (GFU)

Kategori
Andre lag / organisasjonar
Kontaktperson
Håvard Oterhals
Telefon
924 16 935
E-post
h-oter@hotmail.com