Lag og organisasjonar

I Aukra har vi eit rikt kulturliv med mange frivillige lag og organisasjonar. Nedanfor finn du ein oversikt over ein del av desse.

Dersom du kjenner til fleire lag og organisasjonar i Aukra, eller ønskjer å korrigere informasjon på det som er registrert der i dag, kan du fylle ut registreringsskjemaet og sende det til post@aukra.kommune.no

Du kan også ta kontakt med serviceavdelinga på tlf.nr. 71 17 15 00.


Andre lag / organisasjonar Idrett / friluftsliv
Musikk Samfunnshus / bedehus
Småbåtlag / hamnelag Søndagsskular
Ungdomsklubbar Velforeiningar

Viser 10 tilfeldig utvalde

For å sjå andre lag og organisasjonar, klikk på kategoriene over eller gjer eit søk.

Hollingsholm båthavnlag

Kategori
Småbåtlag / hamnelag
Kontaktperson
Nils Åge Rød
Telefon
482 08 180
E-post
niaroed@online.no

Gossen skolekorps

Kategori
Musikk
Kontaktperson
Anja Otterlei
Telefon
97 89 13 91
E-post
gossenskolekorps@gmail.com

Julsundet musikkorps

Kategori
Musikk
Kontaktperson
Hilde Johansen
Telefon
952 04 990

Gossen hundeklubb

Kategori
Andre lag / organisasjonar
Kontaktperson
Ingeborg Gaupset
Telefon
468 03 520
Nettside
www.123hjemmeside.no/Gossen-Hundeklubb

Sæter vel

Kategori
Velforeiningar
Kontaktperson
Oddbjørg Sporsheim
Telefon
916 76 380
E-post
oddspor@online.no

Sameige lydanlegg

Kategori
Musikk
Kontaktperson
Roger Varhaugvik
Telefon
975 00 560
E-post
rogervar@online.no

Aukra pensjonistlag

Kategori
Andre lag / organisasjonar
Kontaktperson
Rolf Harald Blomvik
Telefon
907 02 727
E-post
rhblom@online.no

Betania bedehus

Kategori
Samfunnshus / bedehus
Kontaktperson
Nils Arve Solem
Telefon
915 43 185
E-post
niavve@online.no

Nerbø grendalag

Kategori
Velforeiningar
Kontaktperson
Odd Jensen
Telefon
97143820
E-post
oddeliasjensen@hotmail.com

Aukra husflidslag

Kategori
Andre lag / organisasjonar
Kontaktperson
Janne Wie
Telefon
454 16 737
E-post
jannew63@ymail.com