Kulturskolen- brukarbetaling

Satsane gjeldar frå 1.1.2017, vedteke i k-sak 88/16

Elevavgift:  kr 1. 181,-
Leige av instrument: kr 242,-
Materiellavgift bildefaget kr 242,-
Elevavgift aspirant / teater kr 865,-


Elevmoderasjon: 25 % frå og med 2. elevplass pr. familie og 50 % frå og med 3. elevplass pr. familie.

Dersom elevplassen ikkje vert betalt innan tidsfristen, og det ikkje vert gjort skriftleg betalingsavtale, taper eleven kulturskoleplassen neste semester

Satsar for kjøp av lærar-/dirigentteneste for frivillige lag og organisasjonar:

  • 50% av faktisk kostnad for kjøp av dirigent til barn/unge
  • 55% av faktisk kostnad for kjøp av dirigent til vaksne

.


 

Tips ein ven Skriv ut

Tenesteforklaringar