Bilete kulturplan

Kulturplan for Aukra kommune 2017-2020 - Rullering av handlingsprogram for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg - offentleg høyring

08. august 2017 - 04. september 2017

Høyringsfrist: 04.09.2017

Kulturplanen sine handlingsprogram for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg skal rullerast og vert no lagt ut på høyring.

Merknader til planforslaget skal sendast kommunen innan 04.09.2017, og vi ber om at de nyttar funksjonen "Send ein uttale til planen", der det og er høve til å leggje ved relevante vedlegg.

Saksdokument
Kulturplan for Aukra kommune 2017-2020

 

  • Vi ber om at det ved planlegging av kulturhus benyttes stolrekke med stoler som kan fjernes slik at rullestolbrukere kan sitte sammen med andre og ikke ved siden av. Dette for at den enkelte rullestolbruker skal få være en del av publikummet og ikke være på sidekanten.

    2017-09-01 09:55:16
    [Svar]
Tips ein ven Skriv ut