Krigsminnesamling

Krigshistorisk utstilling sommar 2018

Utstilling på frivilligsentralen

Dette er ei ny utstilling der du blir kjend med etterretningsorganisasjonen XU og motstandsmannen Sven Sømme. Han var rektor på Fiskarfagskolen og dreiv hemmeleg etterretningsarbeid under krigen.

Opningstider

Måndag - laurdag kl. 11.00 - 16.00 i perioden 30. juni til 28. juli.
Gratis adgang.

Falkeparken ved omsorgssenteret

Midt i sentrum av Falkhytten ligg området som vart Kalla Gossen Mitte under andre verdskrig. Bunkersane er godt synleg i terrenget og var eit av dei mange batteria som vart anlagt på Gossen.

Tips ein ven Skriv ut