Kostrarapport for Aukra kommune

KOSTRA-analyse

Endeleg rapport

Utgangspunktet for analysen er endelege KOSTRA-tal pr 15.06.15

Tips ein ven Skriv ut