www.aukra.kommune.no

Kontakt oss

Naud og vakttelefonar

Melde frå om brann og ulykker, ring 110
Vakttelefon Molde brann- og redningsteneste: 71 19 18 00
Vakttelefon kommunalteknisk drift: 915 16 740
Brann og beredskap
Ettersøk etter skadde/døde dyr: 02800
 

Du kan også bruke kontaktskjemaet:

Tips ein ven Skriv ut