Logo konfliktrådet

Konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal

Konfliktrådet skal hjelpe til med å løyse konfliktar, anten den dreiaren seg om lovbrot eller sivile konfliktar. Dei tilrettelegg for møter der partane sjølv gjennom dialog kan finne fram til gode løysingar. Konfliktrådet er ei gratis statleg teneste for alle i alle aldrar.

Heimesida til konfiktrådet: http://konfliktraadet.no/

Ta kontakt med ditt lokale konfliktråd for meir informasjon: Konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal

 

Tips ein ven Skriv ut