©Einar Engdal

Kommuneplanen sin samfunnsdel 2017-2025 - Melding om oppstart av planarbeid

11. april 2017 - 30. mai 2017

Høyringsfrist: 30.05.2017

Planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel i Aukra kommune er no lagt ut til høyring. Samstundes er det meldt oppstart av planarbeid for følgjande fagplanar:

  • Omsorgsplan
  • Energi-, miljø- og klimaplan
  • Barne- og ungdomsplan

Oppstartsmeldinga og tilhøyrande dokument er tilgjengeleg i resepsjonen på kommunehuset og på Aukra kommune sin planportal.

Merknader til planarbeid skal sendast kommunen innan 30.05.2017, og vi ber om at de nyttar funksjonen "Send ein uttale til planen", der det og er høve til å leggje ved relevante vedlegg.

Saksdokument
Særutskrift (saksframlegg med vedtak)
Kommuneplanen sin samfunnsdel 2011 - 2020
Omsorgsplan 2020
Energi-, miljø- og klimaplan 2010

 





Tips ein ven Skriv ut