Husleige i kommunale bustader

Husleige kommunale utleigebustader, omsorgsbustader og i kommunene sine leiligheter i Stiftelsen Aukra boligselskap

Husleigesatsar frå 01.01.18 (vedteke i k-sak 91/17):

Bygning Adresse Husleige
Aukrasanden 1. etg. Nord Aukravegen 95 A kr 5.150
Aukrasanden 1. etg. Syd Aukravegen 95 B kr 4.450
Aukrasanden 2. etg. Syd Aukravegen 95 B kr 4.150
Bakkemyr 1. etg. Nord Riksfjordvegen 121 kr 5.600
Bakkemyr 1. etg. Syd Riksfjordvegen 123 A kr 4.450
Bakkemyr 2. etg. Syd Riksfjordvegen 123 B kr 4.000
Blomstun 1. etg. Nord Aukravegen 341 B kr 5.600
Blomstun 1. etg. Syd Aukravegen 341 A kr 5.600
Blomstun 2. etg. Nord Aukravegen 341 C kr 5.600
Blomstun 2. etg. Syd Aukravegen 341 D kr 5.600
Berglandvn. 11 Berglandvn. 11 kr 6.350
Berglandvn. 5 C Berglandvn. 5 C kr 6.350
Myra 2 Myra 2 kr 8.000
Nautnesvegen 96 Nautnesvegen 96 kr 7.900
Flatvoll 11 Flatvoll 11 kr 7.900
Hollingen Furuhagen 2 A kr 5.600
Hollingen Furuhagen 2 B kr 5.600
Hollingen Furuhagen 2 C kr 5.600
Hollingen Furuhagen 2 D kr 5.600
Omsorgsbustad Aukravegen 295 A kr 5.600
Omsorgsbustad Aukravegen 295 B kr 5.600
Omsorgsbustad Aukravegen 295 C kr 5.600
Omsorgsbustad Aukravegen 297 A kr 5.600
Omsorgsbustad Aukravegen 297 B kr 5.600
Omsorgsbustad Aukravegen 299 A kr 5.600
Omsorgsbustad Aukravegen 299 B kr 5.600
Bergland Berglandsvegen 2 A kr 5.600
  Berglandsvegen 2 B kr 5.300
  Berglandsvegen 2 C kr 5.600
  Berglandsvegen 2 D kr 5.600
  Berglandsvegen 2 E kr 5.600
Mobo (4 leiligheiter) Berglandsvegen 5 A kr 6.300
  Berglandsvegen 1 A kr 6.300
  Berglandsvegen 1 B kr 6.300
  Berglandsvegen 1 C kr 6.300
Bergtun Flatå 4, leil. 1 kr 5.600
  Flatå 4, leil. 2 kr 5.600
  Flatå 4, leil. 3 kr 5.600
  Flatå 4, leil. 4 kr 5.600
  Flatå 4, leil. 5 kr 5.600
  Flatå 4, leil. 6 kr 5.600
  Flatå 4, leil. 7 kr 5.600
  Flåta 4, leil. 8 kr 5.600
Omsorgsbustad Falkhytten Falkhyttrøra 1, Vest kr 5.600
  Falkhyttrøra 1, Aust kr 5.600
Tips ein ven Skriv ut