www.aukra.kommune.no

Kommunal bustad

Kommunal bustad

Nokre vil ha problem med å kome seg inn på bustadmarknaden eller å bli buande i den bustaden dei har. Kommunen har eit ansvar for å hjelpe til at alle har ein god og trygg stad å bu og skal verke med til å skaffe bustadar til dei som ikkje greier det på eiga hand.

I høgremenyen finn du søknadsskjemaet og retningsliner for kommunal bustad. Retningsliner vart vedteken i k-sak 145/15.
 

Tips ein ven Skriv ut