bordet er dekka

Kjøkkenet ved Aukraheimen

Målsettinga ved kjøkkenet er å  lage kvalitetsmat med gode råvarer slik at den einskilde sitt ernæringsbehov vert ivareteke.

Kjøkkenet ved Aukraheimen lagar all mat til bebuarane og middag til heimebuande. Kjøkkenet samarbeider tett med avdelingane for å sikre ernæringsbehovet til bebuarane.

Middag til heimebuande blir bringa av frivillige. Det er Aukra Frivilligsentral som organiserer tenesta.

Kjøkkenet lagar mat til kommunale møter.

Kontakt:
Besøksadresse: Aukraheimen, Aukravegen 303, 6480 Aukra
Postadresse: Aukraringen 25, 6480 Aukra
e-post: post@aukra.kommune.no
Telefon 71 17 11 30
Kjøkkensjef Bente Oksavik  tlf 71 17 11 35
Einingsleiar Siri Halvorsen  mobil 976 45 133
 

Tips ein ven Skriv ut