bordet er dekka

Kjøkkenet ved Aukraheimen

Målsettinga ved kjøkkenet er å  lage kvalitetsmat med gode råvarer slik at den einskilde sitt ernæringsbehov vert ivareteke.

Kjøkkenet ved Aukraheimen lagar all mat til bebuarane og middag til heimebuande. Kjøkkenet samarbeider tett med avdelingane for å sikre ernæringsbehovet til bebuarane.

Middag til heimebuande vert bringa av frivillige. Det er Aukra Frivilligsentral som organiserer tenesta.

Kjøkkenet lagar mat til kommunale møter.
 

Tips ein ven Skriv ut