www.aukra.kommune.no

Kart og oppmåling

Gebyr for kommunen sine tenester vert vedtatt av kommunestyret kvart år. Satsane gjeld frå 01.01.2018, vedteken i k-sak 92/17.

Gebyr for oppmåling

Tips ein ven Skriv ut