www.aukra.kommune.no

Julsundet skole

Julsundet skole

Rektor: Hanna Valved Korsvik
Inspektør: Rodi Aleksander Hjertvikrem
Saksbehandlar: Anne Grete Nerbøvik
Telefon: +47 71 17 18 80
E-post: julsundet.skole@aukra.kommune.no
Besøksadresse: Skolebakken 7, 6409 Molde
Postadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
Fakturaadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
SFO: 901 56 767

 

Julsundet skole er ein grunnskole med 1. – 10. årssteg. Skolen gjev også opplæringstilbod for ungdomsskoleelevar frå Søre Fræna, heimehøyrande i skolekrinsen Aureosen.  I dag utgjer desse elevane 27 % av den totale elevmassen,  og 57 % av ungdomssteget. Vi har i alt 193 elevar ved skolen. Skolen har omlag 40 tilsette.

Tips ein ven Skriv ut