Hjort

Jakt og fiske

Aukra viltnemd har forvaltaransvar etter viltlova med tilhørande forskrifter. Her finn du ein oversikt over bestemmingar o.l.

Jakttider

Jakttidene gjeld frå 1.april 2012 til og med 31.mars 2017. Miljødirektoratet fastset jakttidene for dei jaktbare viltartane. I Noreg kan du jakte på nesten 60 artar av fuglar og pattedyr. Jakt og fangst er ikkje tillat i tida frå og med 24.12. til og med 31.12.. Det er heller ikkje tillat å jakte på langfredag, påskeaften og 1. påskedag.

Rådyrjakta er tillat frå og med 10. august til og med 23. desember.
Hjortejakta er tillatt frå og med 1. september til og med 23. desember.

Skjema for innmelding av felt rådyr og hjort finn ein i høgremenyen under "Sjølvbetening" og under skjema a-å under "R" - "Rapport om felt..."

Rapport om felt hjort i Aukra per 30.9.2015

Skadegås

For løyve for felling av skadegås må grunneigar søkje kommuen. Du treng ingen søknadsskjema, berre send ein e-post til post@aukra.kommune.no . Landbrukskontoret gjer eit enkeltvedtak for kvar sak.

Regelverk

Viltlova
Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske på statsgrunn
Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst
Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever
Forskrift om forvaltning av rovvilt
Forskrift om jakt- og fangsttider frå 1. april 2012 til og med 31. mars 2017
Forskrift om høve til jakt etter elg, hjort og rådyr, Aukra kommune, Møre og Romsdal
Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort
Forskrift om jakttid på hjort, elg og kanadagår, Møre og Romsdal
Forskrift om jakttid og døgnregulering av jakt etter grågås, Aukra kommune, Møre og Romsdal
Forskrift om minsteareal for felling av rådyr på Gossen, Aukra kommune, Møre og Romsdal
fleire lokale forskrifter

Meir informasjon

Les meir om jakt og fiske og jakt og fangst på Miljødirektoratet sine heimesider. Her finn du også informasjon om registrering som lisensjeger, fellingsvagift og mykje meir.

hjorteviltregisteret vert fellingsresultata for heile landet registrert og publisert. Sida inneheld også mykje anna nyttig informasjon.
 

Tips ein ven Skriv ut