Hjort

Nye jakttider frå 1. april 2017

Jakttidene gjeld frå 1. april 2017 til og med 31. mars 2022

16. mars 2017
Hjort

Jakt og fiske

Aukra viltnemd har forvaltaransvar etter viltlova med tilhørande forskrifter. Her finn du ein oversikt over bestemmingar o.l.

23. september 2015