Jakt og fangst

Påkøyrslar og ettersøk
Det er svært mykje påkøyrslar av hjort og rådyr i Møre og Romsdal. No åtvarar både viltnemnder og vegvesen bilistane om å vere meir varsame og flinkare til å melde frå.

Om du er uheldig å køyre på eit dyr så meld i frå. Sjølv om dyret spring bort etter påkøyrsel kan det ha skader som gjer at det kan få stor liding.

Ring politivakta: 02800 og meld frå om hendinga. Kor skjedde påkøyrsla? Marker staden med eit kjennbart signal, t.d. ein plastpose knytt på eit tre eller liknande. Markering er viktig for den som skal starte ettersøket. Politivakta varslar ettersøkringen.

I Aukra og Molde kommune kan du og ringe Ytre Romsdal Ettersøksring direkte, tlf. 959 23 611 eller 02800.


Statleg informasjon
Jegeravgift
Jakt og fangst

Eining/område
Viltnemda
Plan- og utviklingsavdelinga

2016-08-26

Artiklar og nyheiter