Heim/Vedtekne/Andre planar A-Å

Informasjonssikkerheit i Aukra kommune

Gjeldande for perioden 2017-2020
Vedteke i k-sak 10/17 den 7. februar 2017
Saksnummer 15/1070-21

Dette dokumentet er det overordna styringsdokumentet for informasjonssikkerheit i Aukra kommune. Plana inneheld målsetjingar og strategiar som er rekna som nødvendige for å oppnå tilfredsstillande informasjonssikkerheit i kommunen (også kalla verksemda), og den gjennomgår lovgrunnlaget og ansvarsfordelinga mellom leiinga, IKT og andre tilsette.

Plana gjeld for alle som har eit tilsetjings-/arbeidsforhold i Aukra kommune, politikarar og eksterne samarbeidspartnarar/aktørar.

Informasjonssikkerheit i Aukra kommune - overordna plan

Høyringsperioden er avslutta. Det er difor ikkje lengre muleg å gje uttale på denne planen.

Send skjult innspel

Din høyringsuttale til planen vert registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Meldinga vert ikkje publisert.

Hengelås

Hengelås

Tips ein ven Skriv ut