Om skolen

24. juni 2015
Ungdom

Presentasjon av resultata frå "Ung Data"-undersøkinga i Aukra kommune

TID: Tirsdag 11.november 2014 kl 18.15
STAD:  Gossen BU, Auditoriet

10. november 2014
Hender som gjer lekser

Leksehjelp ved Gossen barne- og ungdomsskole

Frå og med dette skuleåret får elevane på 4. – 7. årstrinn tilbod om leksehjelp. Leksehjelpa vil bli gitt til elevane etter obligatorisk skuletid kvar onsdag frå og med 10. september.

27. august 2014
Gymsalel ved Gossen barne- og ungdomsskole.

Utleige av gymsalen til trening

Utleige av gymsalen på Gossen barne- og ungdomsskole

12. februar 2014