www.aukra.kommune.no

Ungdommar

Individuell plan

Koordinering av helse- og omsorgstenester og/eller sosiale tenester

Kva er individuell plan / IP

Du har rett til å få utarbeida ein individuell plan dersom du har behov for langvarige og koordinerte tenester frå det offentlege hjelpeapparatet. Planen skal sikre at det til ei kvar tid er nokon som har ansvar for koordinering og oppfølging. Vi oppfordrar deg som brukar til å delta aktivt i å formidle dine behov for tenester og kva ønskjer og mål du har.

Målgruppe

  • Personar som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstenester og/eller sosiale tenester
  • Deltakarar i kvalifiseringsprogrammet
     
Tips ein ven Skriv ut