Utval Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalet 29
5
9
14
11
20
1
29
3
17
Drift og arealutvalet 24
7
4
8
6
15
26
24
28
Eldrerådet 7
7
11
2
16
13
29
12
3
7
5
Formannskapet 29
5
9
14
11
20
1
29
3
17
Kommunestyret 6
13
17
22
19
4
9
13
13
Livsløpsutvalet 25
1
5
9
7
16
27
25
29
Rådet for likestilling av funksjonshemma 31
7
4
2
13
19
3
7
5
Sogenemnda 17
14
14
11
23
21
11
17
Ungdomsrådet 30
6
9
2
22
12
11
2
6
4
Valstyret 29