Utval Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalet 6
15
27
Drift og arealutvalet 25
1
5
10
14
20
25
22
Eldrerådet 1
8
19
9
14
30
20
27
8
6
Formannskapet 30
6
3
15
12
28
25
30
27
18
Kommunestyret 7
14
25
23
20
20
5
10
14
12
Livsløpsutvalet 26
2
30
11
8
21
26
Rådet for likestilling av funksjonshemma 1
7
19
2
9
14
30
4
8
6
Sogenemnda 20
1
5
26
12
21
12
25
22
Ungdomsrådet 31
7
4
9
20
12
3
7
5
Valstyret 6
15
12
11
12