Utval Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalet
Drift og arealutvalet 13
17
27
1
10
14
19
16
Eldrerådet 19
16
5
10
23
30
27
18
8
6
Formannskapet 26
22
29
11
4
9
13
22
26
31
28
19
Kommunestyret 2
8
12
24
21
6
11
15
13
19
Livsløpsutvalet 14
18
28
2
11
15
20
17
Rådet for likestilling av funksjonshemma 19
16
5
10
31
27
25
6
Sogenemnda 26
23
5
19
5
2
14
Ungdomsrådet 19
9
3
13
10
7
30
27
25
6
Valstyret 29
26