Utval Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalet
Drift og arealutvalet 21
11
25
8
3
19
28
17
16
Eldrerådet 15
10
17
5
3
8
5
26
Formannskapet 2
9
16
13
7
18
26
24
7
7
26
9
19
7
14
Kommunestyret 12
26
16
7
9
18
17
1
15
12
10
Livsløpsutvalet 20
3
7
12
18
20
17
Rådet for likestilling av funksjonshemma 14
18
25
6
9
7
4
25
Sogenemnda
Ungdomsrådet 14
26
18
6
2
7
4
25
Valstyret 13
26
15