Utval Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalet
Drift og arealutvalet 23
26
19
3
22
19
28
23
27
Eldrerådet
Formannskapet 4
4
13
15
13
3
10
20
19
30
4
11
2
Kommunestyret 14
2
13
5
17
21
12
Livsløpsutvalet 22
2
23
18
27
17
22
26
Rådet for likestilling av funksjonshemma
Sogenemnda
Ungdomsrådet
Valstyret