Utval Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalet
Drift og arealutvalet 29
3
7
28
Eldrerådet
Formannskapet 20
17
8
5
3
Kommunestyret 6
18
22
13
Livsløpsutvalet 28
2
30
27
Rådet for likestilling av funksjonshemma
Sogenemnda
Ungdomsrådet
Valstyret