Aukra kulturskole

Aukra kulturskole

Aukra kulturskole skal gje eit frivillig opplæringstilbod til alle kommunens innbyggjarar innan kulturfaga med vekt på å utvikle kunstnariske og skapande evner. Kulturskolen skal utvikla elevanes evner utifrå den einskildes føresetnadar, slik at dei kan få ein meiningsfylt og stimulerande fritidsaktivitet og eit grunnlag for ei seinare yrkesutdanning.

Band

Musikk

Vokal individuell Musikkfaga er organisert som gruppe og/eller enkeltundervisning (22,5min per individuelle time, 30min eller 45min per gruppetime)

Teater

Teater

Aukra Kulturskole og Gossen Frilynde Ungdomslag samarbeider om tilbod i teater for barn og ungdom.Grunntreninga i teaterfaget byggjer på øvingar som skapar tryggleik, kreativitet, konsentrasjon og samarbeid.

 no pic

Velkomen til nytt skoleår

Me ser fram til å møte nye og gamle elevar.

Kulturskolen startar med undervisning i veke 34.

Info om timetid finn du på speedadmin (link til speedadmin finn du under timeplan)

Denne nettsida er ikkje oppdatert med all info, då vi arbeider med ny nettside som vil bli publisert om kort tid.

16826051_1820821311513071_73239413935975147_o_570x360[1]

Drømmestipend kandidat 2017

Årets kandidat til Drømmestipendet 2017 ble Lina Mathilde Leren i kategorien visuelle kunstfag. Vi gratulerer og ønsker henne lykke til!

cid:C2546840-631F-4A57-98B1-CD7C2CAAD0FA@LOGIN.ROMSDALSNETT.NO

        http://www.drommestipendet.no

Plakat kultuveka 2016 (2)

Kulturskoleveka 2016

Aukra Kulturskole 40 år!!!!

Framsyningar 

Mandag 28.11: Julsundet kl 18.00

Onsdag 30.11: Gossen kl 18.00

Torsdag 01.12: Gossen kl 18.00

Barn: Gratis

Voksne: 50 kr

Her finner du oss:

Større kart