www.aukra.kommune.no

Ergoterapi

Hjelpemiddel

Ergoterapeuten er hjelpemiddelansvarleg i kommunen og kommunens kontaktperson opp mot Hjelpemiddelsentralen.

Oppgåver:

  • Hjelpe til med å finne og søkje på tekniske hjelpemiddel som leiges ut gratis gjennom Hjelpemiddelsentralen
  • Korttidsutleige av hjelpemiddel frå kommunalt lager

Alle førespurnadar om reparasjonar, bytte og innlevering av hjelpemidla går til ergoterapeuten.

Heimetenesta har saman med ergoterapeut ansvar for hjelpemiddel i heimane. Heimetenesta har eigen syns- og hørselkontakt. 

Kontaktinformasjon:

Ergoterapeut og synskontakt Selma Angel Hoem 71 17 14 13 474 63 956
Vakttelefon heimeteneste   418 59 000
Hørselkontakt Lina Reset Halkjelsvik 71 17 14 20  

 

Tips ein ven Skriv ut